Art of Love
Love Test
Love Shop
Ungdom
Voksen 1
Voksen 2
LHBT
Velkommen til våre sider om kjærlighet.

Det å skrive om kjærlighet kan virke ganske pretensiøst fordi selve begrepet er stort. Ja det er det, fordi begrepet kjærlighet dekker alt ikke bare kjærlighet mellom mennesker, men alt levende og også døde ting slik som malerier, hus, bil og alle slags gjenstander. Og det er kanskje vanskelig å forstå at man kan føle kjærlighet til noe som man ikke får gjengjeldt tilbake. Hva da med kjærlighet til sitt land, kjærlighet til livet og til Gud, og hva med kjærlighet til musikk, og til blomster? Ordet kjærlighet dekker for mye mer enn det vi vanligvis legger i ordet. Derfor har vi i dette prosjektet tenkt å belyse litt om hvordan kjærlighets evnen beveger seg i oss, fordi kjærlighet er ikke et konstant og uforanderlig begrep, for lik alt som lever så lever også kjærlighets livet vårt i sykluser og perioder. Akkurat nå så er Ungdom i alder 14 – 21 år i sin 3dje livs periode, og du som er Voksen 1. i din 4de livsperiode.

I dette konseptet som dreier seg om Kjærlighet ønsker vi å sette søkelyset på deg. Vi ønsker at du skal bli oppmerksom på deg selv som et kjærlighets menneske enten du er gutt eller jent, voksen elle eldre, homo eller hetero. For kjærlighet spør ikke om alder, yrke, penger eller utseende. Den spør etter din evne til å elske noe annet mer enn deg selv.

Her kan du sjekke din kjærlighets evne i en Love test, lese i et kjærlighets hefte om kjærlighets evnen mangfoldighet for og få erfare at kjærlighets livet er mer fargerikt enn du har trodd.